Reglement

Reglement “adverteren Vlaamse SeniorenSite” en inschrijving

Artikel 1: De Vlaamse Seniorensite verplicht zich ertoe alle partners kenbaar te maken aan de desbetreffende doelgroepen ( via website – brochures – folders – mededeling – enz…)

Artikel 2: Komen in aanmerking voor aansluiting:

De 50+ vriendelijke uitbating of dienst moet zich richten tot het individuele- en grote publiek m.b.t. de doelgroep 50+ en senioren.

Artikel 3: Volgende materiële ondersteuning zal de Vlaamse SeniorenSite, bij de inwerkingtreding van een 50+ vriendelijke uitbating, gratis ter beschikking stellen:
– Gratis folders en brochures van de adverteerders indien voorradig.

Artikel 4: De partners van de Vlaamse SeniorenSite verplichten zich ertoe:

– Correctie informatie te bezorgen voor publiciteit website Vlaamse SeniorenSite.
– Onaangekondigde controles toe te laten (indien dit vereist), bij eventuele klachten.

Artikel 5: Op verzoek van de Vlaamse SeniorenSite vragen wij de nodige gegevens desbetreffende het plaatsen van informatie op de website tijdig te bezorgen.

Artikel 6: Er zal 1 tot 2 weken voor de einddatum van de overeenkomst een vrijblijvende herinnering verzonden worden of u al dan niet nog wenst deel te nemen als partner van VSS.

Artikel 7: Er mag op geen enkele manier misbruik gemaakt worden van de verkregen informatie van de Vlaamse SeniorenSite.

Artikel 8: De overeenkomst, al dan niet per bevestiging email is bindend en kan niet worden verbroken na een termijn van 2 weken na datum email.

Artikel 9: Vlaamse SeniorenSite is niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde informatie in een advertentie van zijn partners/adverteerders.

Artikel 10: De adverteerder is steeds verplicht bij een eventuele wijziging adres of inhoud van de advertentie dit te laten weten aan Vlaamse SeniorenSite.

Artikel 11: Er mag op geen enkele manier afbeeldingen, teksten, enz… worden gebruikt vanuit de website Vlaamse SeniorenSite voor derden of andere doeleinden. Hiervoor moet men steeds toestemming van Vlaamse SeniorenSite krijgen.