Reglement

Reglement “adverteren Vlaamse SeniorenSite” en inschrijving

Artikel 1: De Vlaamse Seniorensite verplicht zich ertoe alle partners die reclame wensen te maken kenbaar te maken aan de desbetreffende doelgroepen ( via website – brochures – folders – mededeling – enz…)

Artikel 2: Komen in aanmerking voor aansluiting:

De 50+ vriendelijke uitbating of dienst moet zich richten tot het individuele- en grote publiek m.b.t. de doelgroep 50+ en senioren.

Artikel 3: Volgende materiële ondersteuning zal de Vlaamse SeniorenSite, bij de inwerkingtreding van een 50+ vriendelijke uitbating, gratis ter beschikking stellen:
– Gratis folders en brochures van de adverteerders indien voorradig.

Artikel 4: De partners van de Vlaamse SeniorenSite verplichten zich ertoe:

– Correctie informatie te bezorgen voor publiciteit website Vlaamse SeniorenSite.
– Onaangekondigde controles toe te laten (indien dit vereist), bij eventuele klachten.

Artikel 5: Op verzoek van de Vlaamse SeniorenSite vragen wij de nodige gegevens desbetreffende het plaatsen van informatie op de website tijdig te bezorgen.

Artikel 6: Er zal 1 tot 2 weken voor de einddatum van de overeenkomst een vrijblijvende herinnering verzonden worden of u al dan niet nog wenst deel te nemen als partner van VSS.

Artikel 7: Er mag op geen enkele manier misbruik gemaakt worden van de verkregen informatie van de Vlaamse SeniorenSite.

Artikel 8: De overeenkomst, al dan niet per bevestiging email is bindend en kan niet worden verbroken na een termijn van 2 weken na datum email.

Artikel 9: Vlaamse SeniorenSite is niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde informatie in een advertentie van zijn partners/adverteerders.

Artikel 10: De adverteerder is steeds verplicht bij een eventuele wijziging adres of inhoud van de advertentie dit te laten weten aan Vlaamse SeniorenSite.

Artikel 11: Er mag op geen enkele manier afbeeldingen, teksten, logo’s enz… worden gebruikt vanuit de website Vlaamse SeniorenSite en andere kanalen voor derden of andere doeleinden. Deze allen zijn auteursrechtelijk beschermd. Hiervoor moet men steeds toestemming van Vlaamse SeniorenSite krijgen.

Artikel 12: Vlaamse SeniorenSite verplicht zich ertoe om alle partners, sympathisanten, nieuwsbrieflezers,… te informeren over het privacybeleid.