Bescherm je geliefden met DELA

www.dela.bewww.delapremie.be

Bescherm je geliefden met DELA

Gemiddeld 7.000 euro volgens Spaargids.be. Dat is het bedrag dat je vandaag betaalt voor een persoonlijk afscheid. Wil je jouw geliefden deze uitvaartkosten besparen? Denk dan nu al aan een DELA Uitvaartzorgplan. Gemoedsrust voor jou en je naasten.

Je denkt er niet graag over na, maar je kan vandaag al heel wat op voorhand regelen omtrent je afscheid: (laten) opstellen van een testament, successieplanning, invullen van diverse wilsverklaringen en… het afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit soort verzekering dekt je uitvaartkosten voor een bepaald verzekerd bedrag en looptijd die je zelf kiest. Hierdoor hoeven je nabestaanden zich later geen financiële zorgen te maken wanneer jij er niet meer bent.

In België zijn er veel banken en verzekeraars die een klassieke overlijdensverzekering aanbieden. Dat is een verzekering waarbij alle financiële zaken n.a.v. een overlijden worden geregeld. Alle administratieve zaken daarentegen, zoals bv. een GSM-abonnement of nutsmaatschappijen opzeggen, de pensioenregeling en nalatenschapsvragen komen dan terecht bij de nabestaanden. Hebben je geliefden bovendien nood aan psychologische bijstand of hulp bij een repatriëring van of naar het buitenland, dan moeten zij daar zelf naar op zoek. Die zaken zitten namelijk niet standaard inbegrepen in een overlijdensverzekering.

Ontzorg jouw geliefden…

Ontzorg jouw geliefden later met nabestaandenzorg

Gelukkig biedt afscheidsspecialist DELA een uitvaartverzekering aan waarin dat wél het geval is. Met het DELA Uitvaartzorgplan krijgen jouw dierbaren naast de financiële regeling van de uitvaart ook praktische en emotionele ondersteuning. De nabestaandenzorg gebeurt door een ervaren team van DELA consulenten. Wanneer een overlijden plaatsvindt, ontfermen deze consulenten zich over de praktische en administratieve verwikkelingen na het overlijden én jouw familie. Hierdoor krijgen zij de tijd voor wat écht telt: rouwen om het verlies van een geliefde.

Wie een DELA Uitvaartzorgplan afsluit, blijft bovendien levenslang verzekerd. Als je dus een verzekering afsluit voor bijvoorbeeld € 7.000 met een looptijd van 20 jaar, blijf je ook na de einddatum in de polis verzekerd. Een hele geruststelling voor jou en je nabestaanden.

Jouw premie op maat

Voor welk bedrag je je het best verzekert, hangt af van jouw persoonlijke wensen en voorkeuren. Een premie voor een DELA uitvaartverzekering berekenen, kan snel en eenvoudig via dela.be. Aangezien het berekenen  van deze premie vrijblijvend is, beslis je daarna zelf of je een DELA Uitvaartzorgplan wenst of niet.

Zorg voor gemoedsrust voor jou en je geliefden en denk dus nu al eens aan later.

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864; fabrikant DELA Uitvaartzorgplan, levensverzekering Tak 21 onderworpen aan BE recht – dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Men is niet gedekt voor een overlijden dat het gevolg is van een uitgesloten risico, met name zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van de polis; vrijwillige deelname aan collectieve gewelddaad/terreur of oorlog (professionele omstandigheden [bv. militairen, politie, brandweer] uitgezonderd); misdaad of wanbedrijf indien men deze als (mede)dader pleegde. Offerte, premieberekening en algemene voorwaarden: www.dela.be en/of uw makelaar. Klachten: contact@dela.be of Ombudsman Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Indien u kosteloos een kopie wenst van de Algemene Voorwaarden, gelieve een e-mail te richten aan info@dela.be. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn bindend.