Senioren lusten wel een borrel

Senioren lusten wel een borrel

Elke dag een paar glazen wijn of bier. Is dat slecht, als je niet meer hoeft te werken? En om vier uur al aan de borrel in het verpleeghuis? Moet dat ten strengste worden afgeraden? Of biedt alcohol de prettige verdoving. Maakt alcohol het contact met mede-ouderen wat soepeler?

In de groep 55 tot 70-jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor. Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken. Maar 55-plussers die al overmatig dronken, gaan juist meer drinken. Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid. Ook blijken overmatige drinkers niet snel geneigd te zijn hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik.

Redenen om meer te gaan drinken

Redenen die ouderen geven waarom zij meer zijn gaan drinken op hogere leeftijd hebben te maken met: pensionering, toename in financiële middelen, eenzaamheid en het opzoeken van gezelligheid. Bij de pensionering zit het hem met name in de toename in vrije tijd en de eigen invulling daarvan. Het opzoeken van gezelligheid en eenzaamheid spelen vooral een rol in het toegenomen drankgebruik van oudere generaties. Ouderen waarderen alcohol als een middel om het sociale netwerk te onderhouden.

Werking alcohol bij 55-plussers

Zelfs als ouderen minder drinken naarmate ze ouder worden, kunnen ze daar meer last van krijgen. Gezien de lichamelijke veranderingen die met het ouder worden gepaard gaan (zoals veranderingen in metabolisme, toename van vet, afname van vocht en toename in medicatiegebruik) kunnen ze meer nadelige gezondheidseffecten van alcohol ondervinden. De lichamelijke veranderingen zorgen er namelijk voor dat ouderen sneller onder invloed raken van een minder grote hoeveelheid alcohol. Hierdoor kunnen zij sneller vallen of ongelukken krijgen met grotere gevolgen (zoals botbreuken) dan jongeren.

Bier en wijn en hoeveel

Wat wordt er eigenlijk het meest gedronken? Bier en wijn staan bovenaan de lijst, gevolgd door gedistilleerde dranken, zoals wodka, tequila, gin en whisky. Veel gedistilleerde drank wordt gemengd met een andere niet-alcoholische drank. Ouderen gebruiken gedistilleerd bij voorkeur puur. Laat je niet verassen door alcohol. Elke drank heeft een eigen standaardglas. Elk standaardglas bevat nagenoeg evenveel alcohol. Of het nu sterk of licht alcoholische drank is. Wat telt is het aantal standaardglazen dat je drinkt. Het advies is om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit advies is hetzelfde voor mannen en vrouwen.

Matig alcoholgebruik van 1 glas per dag lijkt de kans op bepaalde chronische ziekten te verkleinen, maar tegelijkertijd verhoogt het de kans op borstkanker. Meer drinken dan 1 glas per dag geeft alleen maar negatieve gezondheidseffecten. Het geeft verhoogde risico’s op beroerte, borstkanker, darmkanker en longkanker.

De mogelijke voordelen van alcohol wegen niet op tegen de nadelen voor de gezondheid.