Burenruzie: wat te doen?

Helaas komen burenruzies regelmatig voor. De ruzie kan bijvoorbeeld ontstaan door een conflict over de erfafscheiding, erfgrens, overhangende takken, een storende boom, haag of heg of door geluidsoverlast. Het is altijd goed om problemen aan te kaarten om er zo voor te zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat en de overlast stopt. Helaas loopt het soms anders dan u had gehoopt en eindigt de overlast in een aanhoudende burenruzie.

Veelvoorkomende ergernissen tussen buren

Geluidsoverlast van de buren komt vaak voor, zowel bij mensen met een koop- als huurwoning. Misschien zitten de buren wel regelmatig luidruchtig in de tuin te borrelen. Wees niet bang om uw buren aan te spreken op de geluidsoverlast die zij veroorzaken. Wellicht dat u duidelijke afspraken kunt maken of dat u beide enkele kleine aanpassingen in huis kunt doen om geluidsoverlast tegen te gaan. Een andere veelvoorkomende oorzaak van een burenruzie is onduidelijkheid over de erfgrens. Bijvoorbeeld waar deze precies loopt of dat u of de buren het niet eens bent met deze grens. U kunt bij het Kadaster de kadastrale grenzen van uw grond opvragen of deze opnieuw laten opmeten.

Hoe kan ik een burenruzie oplossen?

Veel buren willen een blijvende oplossing voor de onderlinge problemen, zodat u en uw buren gewoon weer prettig naast elkaar kunnen wonen. Probeer altijd om eerst het gesprek met elkaar aan te gaan. Op het moment dat u er samen niet uitkomt, maar nog wel bereid bent om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het probleem, kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Deze professionele bemiddelaars zijn onafhankelijk en kiezen dus geen partij in het conflict. Daarnaast gaan ze vertrouwelijk om met de gedeelde informatie. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk voor buren onderling en niet bij een conflict tussen ongelijkwaardige partijen zoals huurder en verhuurder. In het geval van psychiatrische problematiek, drugsoverlast of criminaliteit doet u er beter aan om de politie in te schakelen. Buurtbemiddeling is hier niet geschikt voor.

Politie inschakelen

Pas als het echt uit de hand loopt en u alles heeft geprobeerd, kunt u de politie inschakelen. Dit doet u bijvoorbeeld als er strafbare feiten zoals vernieling of mishandeling worden gepleegd. Door de politie erbij te halen, gaat de onderlinge sfeer er vaak nog sneller op achteruit. Schakel bij een burenruzie dus altijd op tijd buurtbemiddeling in. De politie kan meer met uw zaak als blijkt dat meerdere mensen klachten hebben, dus vraag daarom ook aan andere buren in de buurt hoe zij over de overlast denken. Bij een conflict of geschil kunt u rechtsbijstand inschakelen voor juridische hulp. Met een verzekering voor rechtsbijstand krijgt u ondersteuning in de vorm van juridisch advies. Deze verzekering vergoedt niet bij conflicten die al bestonden voordat de verzekering werd afgesloten of die tijdens de wachttijd zijn ontstaan.